Primer pla d'una investigadora al laboratori

La investigació, clau del nostre creixement

Imatge de 4 extractes d'antioxidantsITPSA ofereix servei tècnic i suport científic que inclou l’ajuda en termes de desenvolupament de productes, formulació i legislació.

En ITPSA podem subministrar des d’antioxidants genèrics (extractes de romaní, barreja de tocoferols naturals, BHT, BHA, TBHQ, galat de propil, palmitat de ascorbil, etc) a mescles equilibrades d’antioxidants amb components sinèrgics.

Tots els productes estan sotmesos a estrictes controls de qualitat, i es prenen mostres per realitzar al nostre laboratori i centre experimental les corresponents proves de seguretat i de control de qualitat. Segons les necessitats específiques dels clients, ITPSA també pot formular productes amb combinacions de diferents antioxidants i sinèrgics per potenciar mútuament els efectes d’aquests i protegir amb eficàcia a les matèries primeres i als aliments. La seva eficàcia es pot valorar utilitzant test d’oxidació i / o tècniques d’anàlisi accelerades.

Màquines de laboratori per proves de seguretat i control de qualitat