Primer pla d'una investigadora al laboratori

Compromís ITPSA

El creixement continuat d’ITPSA ens ha portat a ampliar les nostres activitats en el camp de la nutrició humana, mantenint els principis de qualitat, seguretat i fiabilitat dels nostres productes.

La gran experiència d’ITPSA en la producció de components nutricionals d’alta qualitat i en la protecció de nutrients ha donat com a resultat el desenvolupament d’una nova àrea d’activitat plenament dedicada a aquesta important i crucial tasca.

Vector nutrició humana